خرید اینترنتی فایل{بررسی کاربرد و انواع روش های متره و برآورد و آشنايي با روند اجراي پروژه‌هاي ساختماني}

بررسی کاربرد و انواع روش های متره و برآورد و آشنايي با روند اجراي پروژه‌هاي ساختماني|وی اف/خرید اینترنتی فایل/30014095|vfm34024180|بررسی کاربرد و انواع روش های متره و برآورد و آشنايي با روند اجراي پروژه‌هاي ساختماني
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : بررسی کاربرد و انواع روش های متره و برآورد و آشنايي با روند اجراي پروژه‌هاي ساختماني

فهرست مطالب

تعريف متره و برآورد 1الف) روش متره و برآورد باز: 2ب) روش متره و برآورد بسته: 3هدف از تهيه متره و برآورد 5نحوه متره و برآورد 5اصلاحات مربوط به عمليات يك پروژه عمراني 6برنامه‌ريزي شبكه‌اي 9كليات 9منابع برنامه‌ريزي 13سلسله مراتب برنامه زمان‌بندي شده 13كنترل پروژه 14برقرار ارتباط با برنامه زمان‌بندي شده 14دستورالعمل‌هاي شفاهي و كتبي 14شيوه‌هاي نمايش ترسيمي 15كنترل پروژه 16ترازهاي كنترل 17نظارت پروژه 18ارزيابي و پيش‌بيني 20آشنايي با روند اجراي پروژه‌هاي ساختماني 21خدما ت مرحله اول 21خدمات مرحله دوم 25نحوه ارجاع كار و انتخاب مشاور 26چگونگي انتخاب پيمانكار 27انواع روش‌هاي اجراي كار 33انواع قراردادها 34ضوابط و مقررات مالي در اجراي پروژه‌هاي ساختماني 37اندازه‌گيري و محاسبه مقادير مورد نياز يك پروژه و يا كارهاي انجام شده در يك ساختمان را متره مي‌گويند. افرادي كه اين محاسبات را انجام مي‌دهند، مترور «Metror» مي‌گويند. براي متره كردن بايد بدانيم هر مشخصات را به چه واحدي اندازه‌گيري كنيم.اگر مقاديري كه پس از محاسبات به دست آمده را قيمت‌گذاري كنيم، برآورد انجام داده‌ايم. هرچه ميزان متره و برآورد انجام گرفته، از دقت بالاتري برخوردار باشد، امكان برنامه‌ريزي صحيح براي تهيه مصالح، ماشين‌آلات، تجهيزات و تامين به موقع منابع مالي براي اجراي كار بيشتر فراهم مي‌گردد. يكي از دلايل عمده بروز مشكل در روند اجراي پروژه‌ها، ايجاد وقفه در آنها و طولاني شدن زمان اجراي پروژه، عدم اعمال دقت لازم در متره و برآورد اوليه كار مي‌باشد.متره و برآورد پروژه بر عهده مهندسان مشاور مي‌باشد كه مي‌بايست مقادير كارهاي اجراي پروژه را تعيين و در جداول مربوطه منعكس نمايند و هزينه اجراي كارها را به تفكيك نوع كار (انبيه تاسيسات، مكانيكي، تاسيسات برقي، جمع‌آوري فاضلاب، خطوط انتقال آب و ..) محاسبه نمايد.متره و برآورد پروژه‌هاي عمراني به دو صورت انجام مي‌گيرد:الف)‌ متره و برآورد بازب‌) متره و برآورد بستهالف) روش متره و برآورد باز:كليه مصالح و كارگران لازم از صورت متره‌ها استخراج و در جداولي وارد مي‌گردد. سپس قيمت‌هاي واحد روز هر كدام را در آنها ضرب و در انتها قيمت كل كار تعيين مي‌گردد.به عنوان مثال، ديواري به طول 2 متر، ارتفاع 1 متر و ضخامت 35 سانتي‌متر داريم. در آناليز به روش باز داريم:1. 0.35×1×2=0.7m3 (حجم ديوار چيني)0.7×600=420 (عدد)در هر مترمكعب آجرچيني نياز به 600 عدد آجر داريم.420/1000×A=B (ريال)اگر قيمت هر 1000 عدد آجر A ريال باشد،2. 0.7×1.4=0.175حدود 4/1 3/1 حجم ديوار را ملات تشكيل مي‌دهد.3. 2200 200 100=1900kg (ماسه مصرفي)طبق آيين‌نامه نامه وزن مخصوص بتن غيرمسلح 2200kg/m3 مي‌باشد. اگر 200kg سيمان نياز باشد، با فرض w/c=0.5 (وزن سيمان/ وزن آب): طرح اختلاف، در نتيجه 100kg آب نياز داريم.4. (ريال) C D Eآب سيمان ماسهM30.7(قيمت مصالح)  (B+C+D+E) ×0.7=F5. 0.7×6=4.2~4 (ساعت بنا)0.7×8×3=16.8~17 (ساعت كارگر)اجرت هر روز كار بنا Gريال، اجرت هر روز كارگر H ريال. در نتيجه اجرت چيدان ديوار:(G×4/8)+(h×17)=I (ريال)F+I=J (قيمت ساخت كل ديوار)ب) روش متره و برآورد بسته:در اين روش ابتدا كارها بر اساس نوع و ماهيت و واحدهاي اندازه‌گيري درنظر گرفته شده براي آنها تفكيك مي‌گردند. مثلاً آجرچيني، بتن‌ريزي، خاك‌برداري، سيمان‌كاري، آرماتوربندي و ... بر اساس نقشه‌هاي اجرايي مشخص و سپس وارد فرم‌هاي موسوم به ريزمتره مي‌شود. دفترچه‌هاي فهرست بها در رشته‌هاي اقلام مصرفي در پروژه‌ها را در هر سال دارد و با ضريب قيمت در آيتم‌هاي ريزمتره برآورد پروژه مشخص مي‌گردد.متره و برآورد به چند طريق انجام مي‌گيرد:الف) متره و برآورد مقدماتي: اين كار از سوي مهندس مشاور پروژه بر اساس نقشه‌هاي مقدماتي تهيه شده، صورت مي‌گيرد و همراه با نقشه‌ها و ساير گزارشات مشاور، تحويل كارفرما مي‌شود.ب) متره و برآورد اوليه: اين كار بر اساس نقشه‌هاي اجرايي و تفصيلي و قبل از شروع كار تهيه مي‌گردد و مبناي برگزاري مناقصات و عقد قرارداد با پيمانكاران پروژه مي‌باشد.ج) متره و برآورد موقت: اين كار در مقاطع زماني معين در طول اجراي كار تهيه مي‌شود كه به آن در عرف رايج كارهاي ساختماني (صورت وضعيت موقت) مي‌گويند و بر اساس كارهاي انجام شده تا مقطع زماني خاص از سوي مسئول كارگاه (نماينده پيمانكار) و دستگاه نظارت تهيه مي‌شود و مبناي پرداخت‌هاي موقت به پيمانكار مي‌باشد.

مطالب دیگر:
پرسشنامه کارت امتیازی متوازنپروژه پایان تحصیلی اندیکاتورپروژه و نرم افزار جامع مدیریت فروشگاهپروژه و نرم افزار جامع ثبت سوابق بسیجیانپروژه و فروشگاه آنلاین محصولاتسایت تبلیغاتیپروژه بزرگ پایان تحصیلی واحد آموزشی دانشگاهسایت استاتیک کابینت سازی( ام دی اف)پروژه و نرم افزار جامع مدیریت کتابخانه دانشگاهپروژه پایان تحصیلی کاردانی نرم افزار فروشگاهتحقیق بازاریابی كرویتحقیق پیرامون بازار خودروتحقیق پیرامون بورس و ارواق بهادارتحقیق پیرامون بازار اسلامیتحقیق پیرامون بازار ارزتحقیق ماشین‌آلات كشاورزیتحقیق خرمن کوبها Thereshersتحقیق قارچ كمبوجاترجمه مقاله اهمیت مربوط به انواع توزیع براساس آنالیزهای عنصر مطلق برای برقرار ساختن فوندانسیونپایان نامه کاردانی بانکداری الکترونیکی در ایرانتمرینات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات درس متلبمقاله پیرامون GPSمقاله ای در مورد NTFS و FAT32ارزیابی كارایی شبكه های كامپیوتری و بررسی آن در Gridگزارش سمینار کارشناسی ارشد انتقال اطلاعات از طریق شبکه برق